Bruk av sosiale medier

Jeg har nettopp funnet ut at min aldersgruppe, er den som har hatt den største økningen i bruk av sosiale medier i løpet av siste treårsperiode. Jeg var sein med å komme meg inn på sosiale medier, og det skjedde for å være mer konkret i 2015. Da følte jeg at «alle» var på Facebook, og opprettet vel profilen min mest fordi jeg var lei av å svare nei – når spørsmålet om jeg var på Facebook daglig dukket opp. Jeg var også sein med å anskaffe meg Smartphone, men nå er jeg en ivrig bruker av det også – og jeg tror jammen meg jeg kjøpte min første telefon av nevnte type rundt 2013. Men nå skal vi se litt på statistikk og fakta rundt vårt bruk av sosiale medier, og det er i alle fall en myte at det kun er ungdommen som er brukere av slike kanaler.

Bilderesultater for sosiale medier"

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå

Det at jeg bruker Statistisk Sentralbyrå sine nyeste tall, betyr at det skal være ganske korrekte og presise tall som jeg her gjengir. Det å komme med til enhver tid riktige tall når det gjelder dette med bruk av internett og sosiale medier, kan være krevende i seg selv – som vi alle vet går utviklingen veldig raskt.

Det at faktisk hele 80 prosent av nordmenn er brukere av en eller flere sosiale medier, sier ikke så rent lite om det volumet av brukere som faktisk finnes. Siden 2015 har det vært en økning på nesten 10 prosent, og det er altså oss middelaldrende som står for den største økningen i bruken av slike medier. Det viser seg derimot at utviklingen fra 2017 til 2018, holdt seg på et ganske stabilt høyt nivå i bruken av nettsteder som Snapchat, Instagram og Facebook.

Privat bruk

Om vi ser isolert på den private bruken, så viste tallene i 2015 at 54 prosent av oss brukte sosiale medier – og også disse tallene tar utgangspunkt i aldersgruppene fra 16-79 år. Bruken var sagt å være daglig eller nesten daglig, og denne gruppen i privat bruk økte med 12 prosent frem til 2018. Dette gir oss et tall på 66 prosent som ofte benytter sosiale medier til privat bruk.

De yngre mest ivrige brukere

Ja det er nok fortsatt slik at de yngste er de mest ivrige brukerne av sosiale medier, tallene viser nemlig at hele 90% i denne gruppen bruker sosiale medier nesten daglig. Man ser at bruken av sosiale medier faller i takt med at alderen øker, og dette er kanskje ikke så overraskende i seg selv.

Solid økning hos de eldste

Men i aldersgruppen 75 til 79 år, så var det kun 13 prosent som brukte sosiale medier i 2015. Når man ser på den samme aldersgruppen i 2018, så har prosenten nesten doblet seg målt i antall brukere. Neste gang skal vi se hvordan vi bruker sosiale medier i jobbsammenheng, og også der skal vi komme med fersk statistikk over utviklingen de siste årene.

Relatert innlegg