Om nettutvikling

Nettutvikling blir mer og mer relevant. Det fins ikke grenser for hvilke nettsider som finnes og mange tjener penger på for eksempel egen bedrift på nett. Dersom du oppretter en egen nettside så kan du gjøre suksess ettersom hele verden kan ha tilgang til den og mange skriver for eksempel sin egen blogg.

I dag ser vi selskaper som for eksempel Facebook som gjør stor suksess via nett, og man kan si at sosiale medier spiller en stor rolle i samfunnet. Det er viktig hvordan man utvikler en nettside og det er viktig å vite hvem man utvikler den for og hvem som er målgruppen. Mye av grunnen til Facebooks suksess er at de treffer målgruppen og at de har utviklet en enkel tjeneste ut fra en idé som de igjen har utviklet videre. Det som er karakteristisk med nettutvikling når det gjelder sosiale medier er at det er en plattform og et møtested for mange mennesker og man kommuniserer med hverandre.

Det digitale samfunnet

Det fins mange muligheter i det digitale samfunnet og i dag utvikles app systemer i større grad. Apper kan utvikles i det uendelige til mange formål; banker tar det i bruk, næringsliv og ikke minst innen media utvikler man enklere tjenester til sine forbrukere.

Man påpeker viktigheten av å utvikle et godt system for at det skal fungere og det fins ulike modeller for nettutvikling. Stadig blir det utviklet ny teknologi som tas i bruk, for eksempel kunstig intelligens, blokk-kjede-teknologi og VR-teknologi. Det å ta i bruk roboter vil gjøre arbeidet mer effektivt og vil transformere nettet. Blokk-kjede-teknologi vil skape et bedre samarbeid og gi et system der teknologien lager et loggsystem ut fra flere komponenter. VR-teknologi lager en ny virkelighet enn den vi ser på nett i dag og gjør det mulig å konstruere verdener som passer til prosjektanalyser eller bygningsarbeid.

Om nettutvikling
Om nettutvikling

Utvikling av nettet

Det er ingen tvil om at nettet vil være en del av fremtiden og utvikle seg videre innenfor flere områder. Man ser også at IoT(Internet of Things) blir mer populært ved at objekter som ikke er koplet til nettet får tilgang til nettet ved å sende og motta data – dette kan være en kaffekanne, toast-jern, eller sensorer i motorer.

Nettutvikling har også mye med design å gjøre og det er viktig å tiltrekke seg oppmerksomhet. Bevegende grensesnitt og etter hvert grensesnitt som reagerer på håndbevegelser kan komme i nær fremtid. I tillegg vil det være mer fokus på større og fetere typografi, og videoer og storytelling vil engasjere og gjøre informasjon lettere tilgjengelig for folk.

Hvem som helst kan lære seg nettutvikling og gjøre suksess på nett, men man må blant annet lære seg å kode i HTML, CSS og JavaScript; du må være inspirert og få idéer, du må bruke dine ressurser, ha gode verktøy for å utvikle nettsiden, du må ha et tekstredigeringsprogram, bruke rammeverk, og det er lurt å ha et område som ser opp for feil og avvik. Utenom dette er det bare å gjøre sitt beste og bli bedre.

Relatert innlegg