Når man arbeider ut mot kunder med kjøp og salg er det å markedsføre seg selv og firmaet viktig. Så når man skal ta et webdesign oppdrag for andre kunder er det mye som kan gå galt. Da er det viktig å vite hva en god kontrakt må inneholde.

Ofte er avslutningen av slike oppdrag som er vanskelige. Det har kanskje tilkommet ting som gjør at det blir noe eller mye ekstraarbeid. Da er det viktig å ha definert slike ting før avtalen startet. Penger kan være årsaken til mange konflikter og uenigheter, så en god kontrakt er derfor meget viktig.

Utvikleren eller designeren sitter med en tanke om hvordan det skal se ut. Den som skal kjøpe tenker noe helt annet. Aldri, og jeg gjentar, aldri, anta at dere mener det samme hvis noe er utydelig. Ikke begynn å jobbe med noe før du har fått planen din godkjent fra kunden. Kunden skal alltid ha det siste og avgjørende ordet.

Hva er hensikten med en kontrakt?

Kontrakter regulerer nøyaktig hva som skal gjøres, av hvem for hvem, for hvor mye, og fastslår hvem som har bruksrett og eierskap til det ferdige produktet.

I tillegg må kontrakten inneholde noe om hva som skjer hvis det blir uenigheter eller endringer. Hva skal skje hvis kunden ønsker noe mer i tillegg til det som er med i kontrakten? Hva hvis kunden skifter meninger underveis eller vil bryte kontrakten? Hva hvis tidsfrister ikke holdes?

Og ikke minst: Har du klart å formidle at kunden senere ikke har rett til å misbruke rettighetene du har til arbeidet ditt?

Mange webutviklere synes kontrakter tar unødvendig mye tid. Men de aller fleste sin erfaring med å bruke standardkontrakter og skape en gjensidig forståelse for hvilket arbeid som skal gjøres, er at det gjør arbeidet lettere. Det blir mindre mas fra kunder, siden de vet at planen blir fulgt da den er godt gjennomarbeidet på forhånd. Prosjekter blir ofte ferdig før planen da en god avtalekontrakt har tatt høyde også for eventualiteter.

God planlegging og bedre kontrakter vil i ytterste konsekvens gi bedre kontantstrøm til firmaet, siden de lettere kan planlegge prosjekter og redusere tallet på uventede hendelser underveis.

 

Unngå rom for egne tolkninger

En god kontrakt gjør det enklere å unngå at oppdraget vokser seg større etter at arbeidet er i gang. Du kan enkelt peke på det som ble avtalt. Kontrakten gjør det også enklere å unngå at du havner i retten eller i en betalingskrangel fordi dere har ulik oppfatning av noe dere i starten trodde dere var enige om.

Kontrakter kan også være med på å avgjøre hvilket forhold du skal ha til kunden din på et mer menneskelig plan. Hvordan dere skal samarbeide. Dette er spesielt viktig for frilansere som driver med web. De færreste nettsteder blir til uten at kunden har levert innhold som foto, tekster, brosjyrer, osv.

Dessuten må kunden delta i prosessen og gi instrukser om hvordan de ønsker materialet presentert.

Ingen kontrakter kan dekke absolutt alle eventualiteter. Det er derfor viktig at du møter kunden din regelmessig og med forståelse og godvilje slik at forholdet mellom dere blir så bra som mulig fra starten.

Gjør alle ting tydelig slik at det ikke er rom for misforståelser. Tegner du en god kontrakt vil garantert responsen fra kundene dine også bli meget bra.