Jeg bruker daglig denne funksjonen på min computer eller telefon, og jeg er slett ikke alene. Både i jobbsammenheng og privat er jeg en ivrig bruker av søkemotorer, og du verden så mye lettere det har blitt å finne den informasjonen man er ute etter. Selv om jeg bruker slike tjenester flittig, er jeg nok ikke av de som kan den mest avanserte bruken av søkemotorene. For meg så holder det som regel å legge inn et søkeord, så får jeg opp det jeg har behov for å finne frem til. Det har jo som kjent skjedd en enorm utvikling innenfor utvikling av programvare de siste årene, og de forskjellige søkemotorene er jo et godt eksempel på dette.

Leter frem opplysninger fra nettet

Alt etter hva man legger inn av søkeord og søkekriterier, så søker søkemotoren opp det som ligger tilgjengelig på nettet. Det er ikke uvanlig med svært mange treff når man gjør slike søk, og den kommer ofte opp med det som er mest relevant for ditt søk først. I noen tilfeller kan det derfor lønne seg å avgrense søket, slik at treffene blir færrest mulig.

Som jeg nevnte innledningsvis, så er altså en søkemotor en programvare. Det mest vanlige er at du gjør søk på hele nettet, slik som Yahoo, Kvasir, Bing og Google gjør. Sistnevnte er utvilsomt den mest brukte, og etter min mening også den desidert beste søkemotoren. Det finnes også andre type søkemotorer, som ofte er knyttet opp til egne nettsteder og forskjellige tema. Typisk kan være en nettavis, hvor man kan søke opp nyheter i avisens arkiv.

De første kom i 1993

Aliweb og Wandex var først ute med søkemotorer for nettet, og dro det hele i gang. Wandex er ikke i bruk lenger, men Aliweb som altså kom samme år som Wandex er fortsatt i bruk. I 1994 kom også et program som heter Lycos, og jeg er ikke sikker på om dette er i bruk den dag i dag. Navn som Alta Vista, Inktomi, Infoseek, Excite, Hotbot, WebCrawler og ikke minst Yahoo, dukket også tidlig opp. De ble alle sammen stadig endret og forbedret, og Yahoo foretok også en rekke oppkjøp som gjorde dem i stand til å komme med sine egen søkemotor i 2004.

De første kom i 1993
De første kom i 1993

Google fra 2001

Det kan nok virke som at Yahoo var noen år for sent ute, for fra 2001 var det Google som ble den store søkemotoren verden over. Det samme er den jo den dag i dag. Når man bruker Google, så får man ofte opp relevante annonser for det søket man har foretatt. Dette er noe som heter betalt søkemotorannonsering, og det er ikke vare Google som bruker dette lenger.

Jeg har kun vært en rask tur innom de mest kjente søkemotorene, med navn som Google, Yahoo og Bing. Men det er en lang rekke navn som finnes over andre og mindre kjente søkemotorer, men jeg kommer ikke inn på disse i denne omgang. Det at de fleste av oss bruker slike tjenester ofte, gjør også at de stadig blir bedre og bedre.