Det er mange forskjellige typer designere i dag. Noen er veldig langt på vei selvlærte, mens til andre deler innen yrket finnes det i dag utdannelse. Og utdannelsen varierer med f.eks. 1 år skole og 1 år i bedrift eller alle mulige varianter innenfor utdanning i 0 til 5 år cirka. Med 0 år mener jeg at man er selvlært.

Webdesigner

Webdesignere er vel den gruppen designere med størst variasjon i utdanningsbakgrunn. De kan ha utdannelse innen grafisk design, programmering, webdesign, multimediedesign eller macdesign. Noen er selvlærte mens andre igjen kan ha utdannelse fra høyskole og eller universitet og eller fagskolenivå. Generell studiekompetanse er normalt sett kravet for å komme inn på en studie som de jeg har nevnt over her. Og de begynner etter hvert å bli mange steder man kan utdanne seg. Det finnes studier nesten over hele landet, og nå også på internett. Studietiden og den direkte retningen for studiet varierer mye fra skoletilbud til skoletilbud. Men studietiden er alt fra 1 semester til flere år – alt ettersom hvor dypt man vil studere. Det finnes også en rekke kurs og utdanninger som er aktuelle for webdesignere som ønsker etter- og videreutdanning.

Variasjoner

Som jeg nevnte tidligere så kan det være store variasjoner i utdannelse for å bli designer. Jeg skal plukke ut en eller to utdannelser og fordype den/de en litt for de som vil lese det her og slippe å lete frem alle mulige detaljer.

Modist

Vet du hva en Modist er?  Jeg hadde ingen aning før jeg begynte å lese om designere og yrket. En modist designer, produserer, utvikler og reparerer hatter, hodeplagg og tilbehør til disse. Et annet og mer kjent for ordet modist er hattemaker. En normal utdanning for å bli fullt utlært modist er to år på skole og to år som en slags lærling i en bedrift. Men også her er det mange varianter. Fullført studie gir deg et svennebrev.

Modist
Modist

Som modist kan du få jobb i bedriften som har med scenearbeid og skuespillere å gjøre. Utvikle og lage antrekk og kostymer til teater f.eks. Jobbe i butikk eller i et spesial atelier, eller drive som selvstendig næringsdrivende og ta oppdrag fra alt og alle som vil ha og trenger en hatt eller hodeplagg.

Gullsmed

Gullsmedutdannelsen er også normalt på 4 år. 2 år på skolebenken og 2 år i opplæring er det mest normale. Opplæringen kan foregå i en bedrift, men de fleste gjennomgår denne opplæringen på skolen. Fullført utdannelse gir deg et mesterbrev.

Gullsmeden arbeider ikke bare med gull. Han/henne arbeider også med å montere smykkesteiner og perler. Og selvfølgelig alt arbeid forbudet med gull. Lage smykker og gjenstander, designe nye smykker og ringer, reparere smykker og andre ting i gull.

Yrket har lange tradisjoner bakover i tid, men har utviklet seg mye. I dag foregår det meste i masseproduksjon når det lages noe. Også i gullsmedyrket er det viktig å holde seg oppdatert om trender osv. Og det finnes

Yrket har lange tradisjoner og har utviklet seg mye. I dag er de fleste gjenstander støpt i masseproduksjon. Som gullsmed må du holde deg oppdatert på trender innen bransjen.